Co się będzie działo w programie?

Program trwający 12 tygodni został podzielony na trzy etapy:

 

Etap I

Głowa

 • zbudujesz wizję rozwoju swojej firmy oraz określisz wynikający z niej cel finansowy, by móc pod jego realizację zbudować strategię rynkową dla firmy
 • poznasz i zrozumiesz fundamenty oraz zasady rządzące strategią rynkową dla mikro i małej firmy w obecnej sytuacji rynkowej
 • określisz wyraźnie i precyzyjne swoje segmenty klienta
 • każdy z segmentów dokładnie rozpoznasz i zrozumiesz jego potrzeby
 • spojrzysz na swoje usługi/produkty i na nowo określisz wartość, jaką dajesz nimi poszczególnym segmentom klienta, tak by potem móc precyzyjnie budować przekazy komunikacyjne, wpływające na efektywność pozyskiwania klienta
 • na podstawie dookreślonej wartości stworzysz strategię produktową dla wybranego segmentu klienta
 • a następnie dokonasz wstępnej wyceny swoich produktów/usług oraz zbudujesz do nich strategię cenową

 

Etap II

Domino

 • na podstawie segmentacji opracujesz efektywne kanały dotarcia do klienta oraz wizerunek firmy i siebie spójny z tymi kanałami
 • poznasz zarówno bezpośrednie jak i on-linowe strategie docierania do klienta
 • dowiesz się, jak budować i korzystać z partnerstw w biznesie, aby uzyskać efekt synergii w pozyskiwaniu klienta
 • nauczysz się nawiązywać partnerstwa biznesowe oraz dobierać partnerów do swojego biznesu
 • stworzysz swój Elevator pitch
 • na podstawie określonego budżetu dobierzesz najefektywniejsze kanały dotarcia do klienta

 

Etap III

Revenue

 • określisz zasoby firmy potrzebne do rozpoznania jej kosztów
 • rozpiszesz koszty swojej firmy oraz koszty wdrażania zaplanowanych działań w ramach strategii rynkowej
 • dokonasz analizy finansowej swojej firmy z wykorzystaniem najważniejszych wskaźników
 • ułożysz harmonogram działań wdrażających strategię

 

 

A dodatkowo otrzymasz:

1.  Materiały, z których dowiesz się:

 • jak chronić swój prywatny majątek
 • gdzie i jak szukać oszczędności w firmie

2.  Ćwiczenia pomagające:

 • w twoim rozwoju jako przedsiębiorcy doskonalącego umiejętność myślenia w biznesie na większą skalę
 • nakręcać i utrzymać motywację do pracy i działania we własnej firmie
 • zarządzać sobą w czasie oraz pracować ze stresem
 • utrzymać balans w życiu tak, by firma nie stała się dla Ciebie 24 godzinnym kieratem

3.  Zadania do wykonania w trakcie Programu – niektóre w formie przemyśleń, opracowań koncepcyjnych, a niektóre do zrobienia bezpośrednio na rynku, na którym funkcjonuje twoja firma.

4. Nagrania z prowadzonych przez nas merytorycznych webinarów.

5. Nagrania ze spotkań, jakie odbędą się podczas Programu.

 

Jak będziesz realizować program STRATEGIA DLA FIRMY?