cukier400x300

Poziom cukru w cukrze, czyli ile jest przedsiębiorcy w firmie i firmy w przedsiębiorcy

Co widzi przedsiębiorca patrząc na swoją firmę? Jak ją postrzega? Czy widzi w niej potencjał, jakość, wartość, czy też widzi przeciętność i bylejakość? Na jakie aspekty zwraca uwagę, a jakie ignoruje? Co widzi przedsiębiorca oceniając efekty działalności i przyszłe perspektywy swojej firmy?

Widzi siebie – a dokładnie widzi obraz samego siebie, jaki istnieje w jego głowie. Ten obraz to nic innego, jak poczucie własnej wartości. I w tym momencie stawiam tezę, że na to w jaki sposób funkcjonuje cała firma istotny wpływ ma właśnie poczucie własnej wartości przedsiębiorcy.

Przyjrzyjmy się temu aspektowi bliżej.

Jeżeli firma jest mała, jest start-upem, czy ma niewielki staż, to kto głównie pracuję nad jej strategią? Przedsiębiorca. Kto głównie poprzez swoje działania wdraża ją w życie ? Przedsiębiorca.

Zatem jeżeli przedsiębiorca jako człowiek, ma problemy z określaniem priorytetów, zarządzaniem sobą w czasie – jego firma też będzie miała identyczne problemy. Jeżeli szybko się załamuje, łatwo się poddaje, nie rozwiązuje problemów, które napotyka, tylko bardziej lub mniej świadomie odsuwa je licząc na to, że same się rozwiążą, to tak samo będzie w jego firmie. Firma takiego przedsiębiorcy również nie będzie odpowiednio atakować problemów, które się pojawią. Taka firma nie będzie się z niczym wyrabiać, skupiając się na tym co dany przedsiębiorca lubi robić, ale niekoniecznie na rzeczach w danym momencie najważniejszych, generujących największą wartość dla firmy.

Tak jest w małej firmie. A w dużej? W dużej jest pozornie inaczej. W większej firmie nie wszystko zależy już tak bezpośrednio od samego przedsiębiorcy, bo jest też przecież zespół, który może nadrobić pewne jego niedociągnięcia. Tak, może – jeżeli będą to ludzie na odpowiednio wysokim poziomie. Tutaj jednak rola przedsiębiorcy staje się jeszcze trudniejsza, bo staje się on liderem dla swojego zespołu. A bycia liderem nikt za niego nie zrobi. Jeżeli chce mieć ludzi lepszych od siebie w poszczególnych dziedzinach (którzy będą dla niego wsparciem, a nie ciężarem) to musi emanować pewnością siebie, pasją, zaangażowaniem, wiarą w sens tego, co robi. Musi być dla nich pewnego rodzaju autorytetem i przewodnikiem. Samo przykręcanie śruby pracownikom nie jest najlepszym narzędziem do gromadzenia i utrzymania najlepszych ludzi przy sobie. W takich warunkach i przy takim traktowaniu znikną przy pierwszej możliwej okazji.

Zatem znowu wracamy do poczucia własnej wartości. Poszczególni członkowie zespołu obserwując swojego lidera, widząc jego zachowanie w różnych sytuacjach, skłonność do ryzyka, ustalanie priorytetów, zarządzanie ewentualnymi konfliktami, reakcje na trudności, błędy i porażki odczują ten aspekt.

W dłuższej perspektywie widać jak na dłoni co o sobie myślimy, jak się postrzegamy i jakie mamy poczucie własnej wartości.

Zatem chore drzewo nie może wydać zdrowych owoców (z niskiego poczucia własnej wartości nie będzie spektakularnych sukcesów). Żeby takie drzewo wydało dobre owoce, musi być najpierw uzdrowione. Oczywiście tak samo jak dzięki chorobie organizm może wytworzyć odpowiednie przeciwciała, tak samo w biznesie, czy ogólnie w życiu, porażka jest elementem sukcesu. Osiągać sukces trzeba się najpierw nauczyć, a nie da się tego zrobić samą metodą wykładową, na sucho, bez zaangażowania, upadków, błędów i ich korekty. Możemy oczywiście myśleć o tym w jaki sposób uczyć się poprzez działanie i doświadczenia, a nie samą teorię w taki sposób, żeby błędy i upadki nie zrobiły nam większej krzywdy (podobnie, jak piloci uczą się pilotażu na symulatorach i popełniane błędy nie mają większych negatywnych skutków). Może być to mniejszy kapitał, którego uszczuplenie, czy nawet całkowita strata nie będzie tak boleć, może na początek mniejszy zakres działalności?

Jednak bez względu na to, czy prowadzimy mniejszy, czy większy biznes, niskie poczucie własnej wartości na pewno nam w tej działalności nie pomoże.

Warto zatem (w ramach usprawniania działania firmy) popracować nad tym aspektem i pielęgnować go w sobie. Ludziom pewnym siebie i przebojowym łatwiej jest nie tylko w biznesie, ale ogólnie w życiu.