brain400x300

Jak zostać geniuszem biznesu?

Czy istnieje inteligencja biznesowa?

Zastanówmy się, jacy powinnyśmy być, żeby osiągnąć sukces w biznesie. Jaki czynnik X sprawia, że jedni mają dobrze prosperujące, rozwijające się firmy, a inni ponoszą porażki? Czy decyduje o tym wyłącznie szczęście, czy jednak musimy spełnić pewne warunki konieczne? Czy istnieje coś takiego jak inteligencja biznesowa, czyli zbiór jakichś cech naszego umysłu i charakteru, które dawałyby większe szanse nam niż innym w biznesie?

Co to w takim razie jest ta inteligencja biznesowa?

Zacznijmy od inteligencji, która według jednej z encyklopedycznych definicji to zespół zdolności umysłowych umożliwiających jednostce korzystanie z nabytej wiedzy przy rozwiązywaniu nowych problemów i racjonalnym zachowaniu w różnych sytuacjach życiowych.

Ta definicja świetnie się nadaje, żeby zastosować ją do firmy, jako do sytuacji życiowej, gdzie dzięki naszemu racjonalnemu zachowaniu i przy wykorzystaniu nabytej wiedzy, będziemy rozwiązywać główny problem, jakim jest rozwój naszej firmy.

Jedno zostało stwierdzone, że wiedza nabyta w szkole, dobre stopnie i dyplomy wyższych uczelni, nawet w dziedzinach związanych z zarządzaniem, nie gwarantują sukcesu w biznesie. Absolwenci MBA (Master of Business Administration) nawet z najlepszych uczelni świata nie zawsze staną się właścicielami wspaniałych firm. Tymczasem wiele z dzisiejszych ikon świata biznesu, takich jak Bill Gates (Microsoft) lub Steve Jobs (Apple) porzuciło studia i założyło firmy, które dzisiaj są potęgami. Jednym słowem wiedza jest niezbędna, ale to za mało.

Jak w takim razie zostać geniuszem biznesu?

Geniusz to połączenie w sobie myślenia inteligentnego i kreatywnego. Weźmy dwa klasyczne przykłady geniuszy: Leonardo da Vinci i Albert Einstein. Tworząc swoje dzieła, projekty i teorie musieli opierając się na swojej aktualnej wiedzy wyjść poza jej granice, oprzeć się obowiązującym schematom i teoriom i stworzyć coś zupełnie nowego. Futurystyczne projekty Leonarda da Vinci i teoria względności Alberta Einsteina są powszechnie znane, obecne w popkulturze, dlatego mimo swojej wielkości już nam spowszedniały i nie robią na nas wrażenia. Dlatego przywołajmy chociażby przykład Richarda Feynmana, wybitnego fizyka XX wieku.. Feynman wymyślił słynną metodę diagramów, dziś nazywanych diagramami Feynmana. ”Była to metoda tak nowatorska i niezwykła, że … nie chciano mu wierzyć. Miało się jednak wkrótce okazać, że to Feynman miał rację i dziś jego metoda jest najczęściej stosowana przez fizyków.” – czytamy w “Historii Fizyki” A.K. Wróblewskiego. Takich przykładów można podać wiele, praktycznie każdy nowy pomysł, nowa idea czy teoria może spotkać się i spotyka z powszechnym oporem, w tym umysłów równie wybitnych jak ich twórcy.

 diagram-Feynmana

Jeden z diagramów Feynmana

Widzimy więc, że dopiero złożenie takich elementów, jak wiedza i kreatywność mogą pozwolić naukowcowi tworzyć nowe teorie i przesuwać granice ludzkiego poznania. To samo dotyczy biznesu, przedsiębiorca może stworzyć wielką, nowatorską firmę, jeśli opierając się na wiedzy wykorzysta swoją kreatywność.

Peter Fisk, znany na całym świecie komentator wszystkich aspektów strategii biznesu, przywództwa innowacji i marketingu w swojej książce “Geniusz biznesu. Kreatywne podejście do rozwoju firmy” odpowiada na pytanie, co jest wspólnym mianownikiem myślenia, które doprowadziło do powstania Kaplicy Sykstyńskiej czy teorii względności, dało nam penicylinę czy Internet?

Otóż wszyscy geniusze poza rozległą wiedzą i klasycznie pojmowaną inteligencją posiadali następujące cechy:

cechy-geniuszu

Pytanie kolejne jest takie: czy te cechy możemy w sobie wykształcić czy rodzimy się z nimi lub nie i pozostają one niezmienne przez całe życie?

Cechy geniuszu wymagane do osiągnięcia sukcesu w biznesie można kształtować, potencjał drzemie w każdym z nas. Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie na jakim etapie jesteśmy teraz, które cechy mamy rozwinięte i w jakim stopniu, a które są dopiero w zarodku, co jest naszą mocną a co słabą stroną. Niedostrzeganie własnych słabości jest największą przeszkodą do własnego rozwoju i przekształceń w firmie. Drugi krok to już praca nad sobą. Zacznij od wykonania indywidualnej mapy swojego potencjału, taka mapa pomoże Ci określić, w jakim stopniu masz rozwiniętą każdą z niezbędnych cech.

Ci z Was, którzy chcieliby taką mapę wykonać prosimy napiszcie do nas na adres a.kupiszcichosz@softway.com.pl, a my prześlemy ćwiczenie, które Wam to ułatwi.

 Autor: Dorota Wiśniowska